Příjem žádosti OPPIK posunut o měsíc

Byl upraven termín pro příjem plných žádostí o podporu u následujících prvních výzev pro programy podpory OP PIK– Inovace, Potenciál, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu, a to na 1.10. 2015.

U těchto uvedených výzev dojde rovněž k prodloužení příjmu plných žádostí o 1 měsíc, aby byla zachována předem deklarovaná lhůta přijmu plných žádostí. Více viz oficiální zpráva Czechinvestu.

Žádosti o podporu vypracovává společnost EnergySim s.r.o. na klíč od úvodní registrační žádosti, přes projektové dokumentace stavební i technologické po studii proveditelnosti a vyhotovení plné žádosti.

Více viz produkt Úspora energie v podnikatelském sektoru