Členství v organizacích

Společnost EnergySim s.r.o. je spoluzakladatelem či aktivním členem těchto organizací

Podporujeme vize Centra pasivního domu (CPD), přednášíme odborná témata v rámci fóra expertů a podílíme se tak na osvětě výstavby budov s nízkou spotřebou energie.

2015_logo_partner_ex_2015_02

Jsme spoluzakladateli a exkluzivními partnery Asociace energetických specialistů, z.s.

Aktivně se podílíme na osvětě v oblasti energetiky staveb, legislativy, dotací nejen pro laickou, ale i odbornou veřejnost.

Podporujeme vize Odborné rady pro BIM.

Díky exkluzivnímu partnerství v AES jsme také členy aliance Šance pro budovy. Jednatel společnosti Ing. Jan Antonín je zároveň technickou podporou aliance a účastní se řady výzkumných úkolů a pracovních skupin.

Jsme členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Výběr z našich referencí