Měření účinnosti kotlů

Topná sezóna pomalu začíná.

Víte o tom, že kotle nad 20 kW výkonu a stáří 10 let (u větších výkonů po 2 letech po uvedení do provozu) musí být pravidelně dle zákona 406/2000 Sb. kontrolovány?

Případnou kontrolu kotlů a rozvodů energie vám rádi zajistíme společně i dalšími službami (energetický audit, průkaz ENB, vyřízení dotace, měření termovizní kamerou aj.)

Kontrola dle vyhlášky obsahuje:

hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie, vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné, hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie, hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově; hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.

Pro měření účinnosti kotlů používá společnost EnergySim s.r.o. osvědčené analyzátory spalin firmy TESTO s certifikátém TüV dle EN 50397.

více viz https://www.energysim.cz/kontrola-ucinnosti-kotlu-a-klimatizace/