Dotace na zdroje tepla a větrání v rodinných domech

 • Dotace na výměnu zdroje tepla, solární systém či větrání

  Dotace na výměnu zdroje tepla, solární systém či větrání

  Topíte uhlím, elektrokotlem či mazutem? Dotace se vztahuje na výměnu těchto zdrojů za ekologická. Dále na solární systém či rekuperační jednotky na větrání.
 • Dotace na výměnu zdroje tepla, solární systém či větrání

  Dotace na výměnu zdroje tepla, solární systém či větrání

  Topíte uhlím, elektrokotlem či mazutem? Dotace se vztahuje na výměnu těchto zdrojů za ekologická. Dále na solární systém či rekuperační jednotky na větrání.
 • Dotace na výměnu zdroje tepla, solární systém či větrání

  Dotace na výměnu zdroje tepla, solární systém či větrání

  Topíte uhlím, elektrokotlem či mazutem? Dotace se vztahuje na výměnu těchto zdrojů za ekologická. Dále na solární systém či rekuperační jednotky na větrání.

ikony_energysim_55

Do ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2030 zbývá

2030/12/31 10:00:00

ikony_energysim_144Dotace Nová zelená úsporám je poskytována na výměnu neekologického zdroje tepla (na uhlí, koks, uhelné brikety apod.) za efektivní ekologicky šetrné zdroje instalovaného před 15. 7. 2015.

Pro kotle instalované po tomto datu je určena krajská Kotlíková dotace. Podporována je též výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. Informaci o kotlíkových dotacích naleznete v záložce Kotlíkové dotace.

Podporované typy zdrojů:

Podoblast podpory Typ zdroje Výše podpory [Kč]
C.1 (se zateplením) C.2 (bez zateplení)
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země – voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
C.1.9 C.2.9 Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 40 000 30 000

Více informací získáte zde >>

ikony_energysim_122Dotace se týká instalace solárních termických systémů do stávajících rodinných domů a do novostaveb rodinných domů. Výše dotace se liší podle účelu, ke kterému bude solární systém sloužit.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000

Více informací získáte zde >>

ikony_energysim_188Dotace se poskytují na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %.

Dotace je poskytnuta na ZZT i samostatně.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Více informací získáte zde >>

ikony_energysim_122Dotace se týká instalace solárních fotovoltaických systémů do stávajících rodinných domů a do novostaveb rodinných domů. Výše dotace se liší podle účelu, ke kterému bude FVE systém sloužit.

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem  ≥ 1 700 kWh·rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem  ≥ 3 000 kWh·rok-1 100 000

Více informací získáte zde >>

ikony_energysim_42V rámci kotlíkových dotací lze v jednotlivých krajích žádat o nové zdroje tepla či solární systémy.

Uznatelné náklady doložené formou faktury jsou od 15. 7. 2015 nebo 12 měsíců zpětně.

Finanční podpora je poskytována fyzickým osobám na výměnu kotlů 1.,2. a 3-tí emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace 150 000 Kč, a to s následující hranicí:

 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
 • + každý kraj má uveden seznam prioritních měst a obcí, kde je výše dotace navýšena o 5% z důvodu překročeného imisního limitu. Seznam prioritních měst a obcí ke stažení zde >>

 

Podporovány jsou pouze zdroje tepla a OZE zapsané na tomto seznamu >>

Obecně platné podmínky krajů jsou:

 • vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • v případě, že nevyjde PENB minimálně do kategorie C, je nutné navrhnout za pomoci energetického specialisty energetické „mikroopatření
 • kopie žádosti v rámci aktuální výzvy z programu Nová zelená úsporám, prokazující zahájení kroků vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinné pouze v případě, pokud nebudou realizována Mikro energetická opatření a ani nebude dokládána energetická náročnost budovy (PENB)
 • písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti

Podmínky jednotlivých krajů:

Kraj Podmínky
Praha
Středočeský zde 
Jihočeský zde
Plzeňský zde
Karlovarský zde
Ústecký zde
Liberecký zde
Královéhradecký zde
Pardubický zde
Olomoucký zde
Moravskoslezský zde
Jihomoravský zde
Zlínský zde
Vysočina  zde

Podpora v rámci Nová zelená úsporám na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy je poskytována v max. výši 5 000 Kč , maximálně však však může činit 15 % z alokované částky podpory na efektivní využívání zdrojů energie.

Podpora v rámci krajských Kotlíkových dotací na práci energetického specialisty činí 3000 Kč.

Postup spolupráce

 • icon

  Vstupní nezávazná konzultace EKIS

  Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nabízíme zdarma úvodní bezplatnou nezávaznou konzultaci a analýzu projektu. Sjednejte si schůzku s našimi odborníky nebo vyplňte nezávaznou žádost o zpracovaní dotace.

 • icon

  Úvodní propočet a optimalizace projektu pro získání maxima z dotace

  Zhodnotíme předběžně možnosti čerpání podpory, posoudíme možná úsporná opatření a vyhotovíme energeticko-ekonomickou optimalizaci.

 • icon

  Energetické hodnocení a projektová dokumentace

  Vyhotovíme potřebnou projektovou dokumentaci, energetické vyhodnocení případně také průkaz energetické náročnosti a vyřídíme celou administrativu týkající se žádosti o dotaci.

 • icon

  Kompletace a podání žádosti

  Zajistíme elektronickou registraci žádosti případně i fyzické podání žádosti. Zkompletujeme dokumenty, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit Státnímu fondu životního prostředí.

 • icon

  Odeslání žádosti a podpora žadatele

  Kompletní žádost včetně dokumentů vyžadovaných v listinné podobě odešleme v součinnosti s Vámi na Státní fond životního prostředí. V ceně naší služby je také podpora žadatele po celou dobu trvání žádosti až po finální rozhodnutí o přijetí podpory. Neúčtujeme tedy žádné vícenáklady.

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí