Nová zelená úsporám

 • Pro všechny oblasti podpor vyřizujeme dotace na klíč od A do Z

  Pro všechny oblasti podpor vyřizujeme dotace na klíč od A do Z

  Na veškeré činnosti máme potřebná oprávnění. Jsme tým autorizovaných inženýrů ČKAIT a energetických specialistů (auditorů) MPO.

Rodinné domy

Příjem žádostí o dotaci na rodinné je kontinuální až do roku 2030

Rodinné domy

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla a na instalaci solárních termických systémů.

Bytové domy

Příjem žádostí o dotaci na bytové domy začal 15. května 2015 a po 12. října 2021 je možné žádat i na bytové domy mimo Prahu

Bytové domy

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky bytových domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

ikony_energysim_55

Do ukončení příjmu žádostí 1. 1. 2030 zbývá

2030/12/31 10:00:00

Nová zelená úsporám 2021-2030

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je program Ministerstva životního prostředí, v rámci kterého jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Podpořeny jsou novostavby a rekonstrukce rodinných a bytových domů.

Příjem žádostí bude ukončen až v roce 2030. Žádat o dotace mohou fyzické i právnické osoby – vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů v Praze.

Celkem by mělo být do roku 2021 rozděleno 27 mld. Kč pro rodinné domy, bytové domy a později také pro státní správu.

DETAILNĚJŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝCH OBLASTEM PODPOR NA VÝMĚNU ZDROJE TEPLA

Výše dotace na jednu žádost může u rodinných domů činit až 60 % a u bytových domů až 50 % z řádně doložených způsobilých výdajů. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 5 milionů Kč pro rodinné domy a 10 milionů Kč pro bytové domy.

Podrobné informace získáte na stránkách programu.

Na co je možné získat dotace?

 • Zateplení domu a výměna oken
 • Novostavby v pasivním standardu
 • Solární termické na teplou vodu a přitápění či fotovoltaické systémy
 • Ekologické kotle na dřevo, peletky aj.
 • Tepelná čerpadla
 • Větrání s rekuperací tepla

Oblasti podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících domů (rekonstrukce)

 • Dotace se týká zateplení rodinných a bytových domů –  zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlahy, výměnu oken a dveří
 • Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření
 • Platí, že čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá!
 • Podpora na zpracování odborného posudku – 25 000 Kč
 • Více informací zde >>

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (novostavby)

 • Příspěvek se týká výstavby nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Dotace formou jednorázového fixního příspěvku se pohybuje od 150 000 Kč do 450 000 Kč
 • Podpora na zpracování odborného energetického posudku a projektové dokumentace – 35 000 Kč
 • Více detailních informací zde >>

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • Dotace se poskytuje na instalaci ekologických kotlů, tepelných čerpadel, solárních systémů a větracích systémů s rekuperací tepla od 25 000 Kč do 100 000 Kč.
 • Podpora se stanovuje podle typu pořízeného zdroje/systému
 • Podpora na zpracování odborného posudku – 5 000 Kč
 • Více informací zde >>

Postup spolupráce

 • icon

  Vstupní nezávazná konzultace EKIS

  Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nabízíme zdarma úvodní bezplatnou nezávaznou konzultaci a analýzu projektu. Sjednejte si schůzku s našimi odborníky nebo vyplňte nezávaznou žádost o zpracovaní dotace.

 • icon

  Úvodní propočet a optimalizace projektu pro získání maxima z dotace

  Zhodnotíme předběžně možnosti čerpání podpory, posoudíme možná úsporná opatření a vyhotovíme energeticko-ekonomickou optimalizaci.

 • icon

  Energetické hodnocení a projektová dokumentace

  Vyhotovíme potřebnou projektovou dokumentaci, energetické vyhodnocení případně také průkaz energetické náročnosti a vyřídíme celou administrativu týkající se žádosti o dotaci.

 • icon

  Kompletace a podání žádosti

  Zajistíme elektronickou registraci žádosti případně i fyzické podání žádosti. Zkompletujeme dokumenty, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit Státnímu fondu životního prostředí.

 • icon

  Odeslání žádosti a podpora žadatele

  Kompletní žádost včetně dokumentů vyžadovaných v listinné podobě odešleme v součinnosti s Vámi na Státní fond životního prostředí. V ceně naší služby je také podpora žadatele po celou dobu trvání žádosti až po finální rozhodnutí o přijetí podpory. Neúčtujeme tedy žádné vícenáklady.

Výběr z našich referencí