Pasivní a nízkoenergetické domy

 • Od konceptu po realizační dokumentaci

  Od konceptu po realizační dokumentaci

  Jste projektant a hledáte specializované partnery pro návrh konstrukcí a zdrojů tepla? Hledáte projektanty TZB a auditory na dotace? Rádi vám s návrhem a optimalizací vašeho projektu pomůžeme.
dotace na pasivní dům

Navrhneme a především zoptimalizujeme veškeré stavební konstrukce v souladu s platnou legislativou a především zohledníme aktuální dotace na novostavby.

Zohledníme a eliminujeme tepelné mosty a vazby, navrhneme skladby bez vzniku kondenzace.

V případě zájmu jsme schopni ve spolupráci s architekty navrhnout kompletní stavební řešení vašeho pasivního domu, vyhotovit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizační prováděcí dokumentaci.

Tepelné vazby v pasivním domě:

ikony_energysim_100Kvalitní návrh detailů je základem pasivního domu. Výpočet tepelných vazeb se uplatní například při posuzování novostaveb pro dotace Nová zelená úsporám. Kvalitní řešení detailů může rozhodnout o získání dotace. Díky výpočtu detailů lze deklarovat nižší potřebu tepla na vytápění o 2-3 kWh/m²rok.

Výpočet tepelných vazeb je modelování stavebních detailů ve 2D teplotně-vlhkostním poli. Tento výpočet umožňuje:

 • prověřit kvalitu navržených stavebních detailů a skladeb konstrukcí
 • eliminovat špatné návrhy spojené s rizikem kondenzace vlhkosti a výskytem plísní
 • optimalizovat návrhy

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace (územní řízení, stavební povolení a dokumentace pro výběr dodavatele) pro tyto profese:

 • Ústřední vytápění
 • Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla
 • Vzduchotechnika
 • Chlazení a klimatizace
 • Vodovodní instalace
 • Kanalizace, retence dešťové vody, ČOV
 • Plynovodní instalace
 • Elektroinstalace, měření a regulace

Stupně projektové dokumentace

 • DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí
 • DSP – dokumentace pro stavební povolení
 • DPS – dokumentace pro provedení stavby
 • JDPS – jednostupňová dokumentace (sloučené DSP+DPS)

Na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Maximální výše dotace na pasivní dům dle podoblasti podpory:

Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 350 000
Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů 500 000

Více informací a požadované parametry pro jednotlivé podoblasti podpory naleznete zde >>

Podpora je poskytována formou jednorázové fixní dotace v celkové výši na jednu žádost max. 50 % doložených způsobilých výdajů.

Výstavba rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna o 10 %.

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí