Energetický audit či posudek

 • Zákonná povinnost či součást dotace

  Zákonná povinnost či součást dotace

  Jsme tým energetických auditorů se zkušenostmi se zpracováním auditů jak pro školy, školky, tak průmyslové areály.
audit dotace

Energetický audit musí povinně dle zákona č. 406/2000 Sb. zajistit vlastníci budov či zařízení v případě, že jejich celková roční energetická spotřeba na všech odběrných místech (provozovaných pod jedním identifikačním číslem) převyšuje následující stanovené hranice:

 • pro organizační složky státu, krajů a obcí a pro příspěvkové organizace 1 500 GJ/rok,
 • pro ostatní fyzické a právnické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, firmy) 35 000 GJ/rok.

Energetický audit pak musí být zpracován pouze pro takové budovy, jejichž celková roční spotřeba energie je vyšší než 700 GJ/rok.

Povinnost zpracovat energetický audit vzniká při dodržení obou výše uvedených podmínek, tj. překročení hranice celkové energetické spotřeby vlastníka (1 500 resp. 35 000 GJ/rok) a hranice energetické spotřeby uvažované budovy (700 GJ/rok).

 • dále se pak energetický audit nově zpracovává od 1. 7. 2015 každé 4 roky pro velké podniky nad 250 zaměstnanců (dále je podmínkou bilanční suma roční rozvahy přesahující 43 milionů EUR nebo roční obrat přesahující 50 milionů EUR)
 • výjimku mají podniky, které mají zavedenou certifikaci ISO 50 001

Definice velkého podniku a výtah ze zákona č. 406/2000 Sb. a příslušné novely platné od 1. 7. 2015 je pak uveden na tomto odkazu >>

 

Energetický audit je dokument, jehož předmětem je návrh souboru vhodných energeticky úsporných opatření budov a jejich technického zařízení, resp. technologie, která jsou výraznými spotřebiči energie analyzovaného energetického hospodářství. Cílem je potom doporučení opatření k jejich realizaci a tak dosáhnout maximálního zlepšení fyzického stavu budov a zařízení a minimalizovat energetickou náročnost energetického hospodářství při optimalizaci investičních a ročních provozních nákladů na nákup energií.

Zdůvodnění vybrané a doporučené varianty energeticky úsporných opatření k její realizaci je provedeno na základě ekonomické optimalizace, vycházející z investičních nákladů na energeticky úsporná opatření a jimi generovanými úsporami provozních nákladů na provoz energetického hospodářství.

 

Písemná zpráva energetického auditu vychází z ustanovení Zákona č. 318/2012 Sb, který nahradil původní Zák. č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií, vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu s platností od  1. ledna 2012 (dále jen Zákon), a obsahuje náležitosti energetického auditu splněním obsahových požadavků prováděcí Vyhlášky č. 480/2012 Sb, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu,  vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu s platností od  30. prosince 2012 (dále jen Vyhláška).

Energetický posudek je vyžadován zákonem v několika situacích. Jeho podoba se liší podle účelu, ke kterému se posudek zpracovává. Posudek je potřeba v následujících případech:

 • výstavba nových budov a větší změna dokončené budovy se zdrojem větším než 200 kW (posudek je součástí průkazu energetické náročnosti),
 • posouzení proveditelnosti u výroby elektřiny s výkonem nad 5 MW,
 • posouzení proveditelnosti u dodávek tepla s elektrickým výkonem nad 10 MW; plynových turbín s el. výkonem nad 2 MW; spalovacích motorů s el. výkonem nad 0,8 MW,
 • projekty financované z programů podpory ze státních či evropských prostředků a prostředků z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů dle předchozího bodu.

Vazba na dotační tituly

Energetický audit/posudek je obvykle potřeba v případě žádosti o dotace na zateplení objektů a rekonstrukce energetických systémů.

Aktuálními dotačními programy jsou:

Proč EnergySim?

 • Jsme tým energetických specialistů (auditorů) a autorizovaných projektantů technických zařízení budov. Kromě zpracování projektů typu průkaz energetické náročnosti, energetický audit či posudek nabízíme našim klientům komplexní služby v oblasti dotací a projekci systémů TZB či zateplení.
 • Členové našeho týmu se věnují zpracování grantů a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství v profesních asociacích se podílejí na tvorbě legislativních dokumentů a nastavení dotačních titulů zaměřených na úspory energií v budovách. Jsme autory několika volně dostupných software pro hodnocení budov.

  Více informací zde >>

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí