Dotace na zdroje tapla a větrání v bytových domech

 • Výměna zdroje tepla, solární systém či větrání

  Výměna zdroje tepla, solární systém či větrání

  Dotace se vztahuje na výměnu starých neekologických málo účinných zdrojů tepla za ekologická. Dále na solární systém či rekuperační jednotky na větrání.
 • Výměna zdroje tepla, solární systém či větrání

  Výměna zdroje tepla, solární systém či větrání

  Dotace se vztahuje na výměnu starých neekologických málo účinných zdrojů tepla za ekologická. Dále na solární systém či rekuperační jednotky na větrání.

ikony_energysim_55

Do ukončení příjmu žádostí 12. 10 2021 zbývá

2021/10/12 10:00:00

ikony_energysim_144Dotace je poskytována na výměnu původních zdrojů tepla v bytových domech na tuhá fosilní paliva za ekologicky šetrné zdroje. Také je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.

Podpora je přidělována formou fixní dotace na bytovou jednotku.

Maximální výše podpory na vyměnu zdroje tepla:

Typ zdroje Výše podpory [Kč/b.j.]
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

20 000

Tepelné čerpadlo voda – voda

25 000

Tepelné čerpadlo země – voda

25 000

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

15 000

Plynový kondenzační kotel

5 000

Více informací získáte zde >>

ikony_energysim_122V rámci této oblasti je podporována instalace solárních termických systémů do dokončených bytových domů.

Maximální výše podpory na instalaci solárních termických systémů:

Typ systému Výše podpory [Kč/b.j.]
Solární termické systémy

15 000

Více informací získáte zde >>

ikony_energysim_188Podpora na instalaci větrací systémů s rekuperací tepla do dokončených bytových domů. Instalovaný systém musí zajistit větrání všech obytných místností v bytové jednotce.

Výše podpory na instalaci systémů větrání se zpětným získáváním tepla:

Typ systému Výše podpory [Kč/b.j.]
Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla

40 000

Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla

30 000

Více informací získáte zde >>

Postup spolupráce

 • icon

  Vstupní nezávazná konzultace EKIS

  Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nabízíme zdarma úvodní bezplatnou nezávaznou konzultaci a analýzu projektu. Sjednejte si schůzku s našimi odborníky nebo vyplňte nezávaznou žádost o zpracovaní dotace.

 • icon

  Úvodní propočet a optimalizace projektu pro získání maxima z dotace

  Zhodnotíme předběžně možnosti čerpání podpory, posoudíme možná úsporná opatření a vyhotovíme energeticko-ekonomickou optimalizaci.

 • icon

  Energetické hodnocení a projektová dokumentace

  Vyhotovíme potřebnou projektovou dokumentaci, energetické vyhodnocení případně také průkaz energetické náročnosti a vyřídíme celou administrativu týkající se žádosti o dotaci.

 • icon

  Kompletace a podání žádosti

  Zajistíme elektronickou registraci žádosti případně i fyzické podání žádosti. Zkompletujeme dokumenty, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit Státnímu fondu životního prostředí.

 • icon

  Odeslání žádosti a podpora žadatele

  Kompletní žádost včetně dokumentů vyžadovaných v listinné podobě odešleme v součinnosti s Vámi na Státní fond životního prostředí. V ceně naší služby je také podpora žadatele po celou dobu trvání žádosti až po finální rozhodnutí o přijetí podpory. Neúčtujeme tedy žádné vícenáklady.

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí