Kontrola účinnosti kotlů a klimatizace

 • Zákonné kontroly po 4 až 10 letech

  Zákonné kontroly po 4 až 10 letech

  Jste vlastníkem či provozovatelem kotlů nad 20 kW a chlazením nad 12 kW? Pak se vás týkají zákonné kontroly dle zákona č. 406/2000 Sb.

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Počínaje datem 1. 1. 2009 zákon č. 406/2000 Sb. (a aktuální novely 25.1.2020) ukládá vlastníkům budov povinnost provádět povinné pravidelné kontroly těchto zařízení:

 • Kontrola účinnosti klimatizace se zdrojem chladu s příkonem (dle zákona příkon=výkon) nad 70 kW
 • Kontrola účinnosti otopných soustav se zdrojem tepla nad 70 kW

Kontroly mohou provádět pouze energetičtí specialisté, kteří jsou zapsáni na seznamu MPO a mají patřičné oprávnění. Naše společnost tímto oprávněním disponuje a máme reference, kdy zdroje chladu měly v součtu přes 1 MW výkonu.

Na veškeré zákonné kontroly máme patřičné oprávnění od MPO viz seznam našich auditorů >>

Pozor. U kontroly klimatizací se nejedná se o kontrolu úniku chladiva či pravidelnou revizní kontrolu např. plynových kotlů.

Kontroly se provádějí v souladu s vyhláškou č. 193/2013 Sb. a č. 194/2013 Sb. viz znění vyhlášky >>

Kontrolou klimatizace se rozumí kontrola nejen chladících zařízení, ale i vzduchotechnických jednotek, které mají instalován výměník chladu. V případě, že je v objektu instalována MaR (BMS), je možné kontrolu provádět i mimo běh zařízení. Kontroly jsou v rozmezí 4 až 10 let dle výkonu zdrojů a monitoringu zařízení.

Informujte se v rámci bezplatného poradenství EKIS, kdy se na kontrola vztahuje na Váš případ.

U kontrol účinnosti kotlů se kontrolují nejen samotné zdroje tepla, ale také rozvody tepelné energie. Účinnost zdrojů se měří buď přímou či nepřímou metodou pomocí analyzátoru spalin. Kontroly jsou v rozmezí 2 až 10 let dle výkonu zdrojů a monitoringu zařízení.

Naše společnost nabízí nejen měření účinnosti kotlů na zemní plyn, ale také kotlů na tuhá paliva jako je uhlí či dřevo.

Požadujete jen kontrolu nebo i úspory energie?

Kontroly je možné provádět v těchto stupních dle přání klienta:

 • Kontrola pro splnění zákonné povinnosti včetně sady termovizních fotografii technologií a rozvodů
 • Detailní prohlídka s cílem optimalizace úspor dodané energie. Protokol obsahuje více doporučení vedoucí k úsporám energi než ukládá zákonná povinnost dle vyhlášky.
 • Detailní prohlídka s cílem optimalizace úspor energie. Zpráva obsahuje výpočet ekonomické návratnosti navržených úsporných opatření a analýzu dotačních příležitostí. Protokol však nenahrazuje energetický audit.

Proč EnergySim?

 • Jsme tým energetických specialistů (auditorů) a autorizovaných projektantů technických zařízení budov. Kromě zpracování dokumentů vyplývajících ze zákona jsme schopni svým klientům nabídnout i komplexní služby v oblasti dotací, zpracování detailních energetických auditů a analýz úspor energie včetně následné projekce systémů TZB či zateplení.
 • Členové našeho týmu se dále věnují zpracování grantů a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství v profesních asociacích se podílejí na tvorbě legislativních dokumentů a nastavení dotačních titulů zaměřených na úspory energií v budovách. Jsme autory několika volně dostupných software pro hodnocení budov.

  Vice informací zde >>

Kolik to bude stát

Ceny jsou v rozmezí 3 500  15 000 Kč za každý měřený zdroj tepla či chladu dle výkonu a počtů poptávaných měřených kusů na místě + v případě kontroly klimatizací aditivní částka 1000-1500 Kč za každou VZT jednotku s instalovaným výměníkem chladu.

Horní mez je dána velikosti budovy, výkonem systémů a přáním klienta, zda je předmětem také detailní analýza úspor a analýza dotačních příležitostí.

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí