Dotace na novostavby a rekonstrukce rodinných domů

 • Dotace na novostavby či rekonstrukce Vaší nemovitosti

  Dotace na novostavby či rekonstrukce Vaší nemovitosti

  Na veškeré činnosti máme potřebná oprávnění. Jsme tým autorizovaných inženýrů ČKAIT a energetických specialistů (auditorů) MPO.
 • Od konceptu po realizační dokumentaci

  Od konceptu po realizační dokumentaci

  Jste projektant a hledáte specializované partnery pro návrh konstrukcí a zdrojů tepla? Hledáte projektanty TZB a auditory na dotace? Rádi vám s návrhem a optimalizací vašeho projektu pomůžeme.

ikony_energysim_64Dotace jsou poskytovány na zateplení budov – zateplení domu, výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu či podlahy.

Podle dosažených energetických parametrů budovy po provedení úsporných opatření lze dosáhnout na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3 (více informací a požadované parametry pro jednotlivé podoblasti podpory naleznete zde >>).

Výše dotace se pak odvíjí od skutečně realizovaných opatření, tj. od velikosti zateplené plochy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2)
Obvodová stěna 500 600 800
Střecha 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlaha na terénu 700 900 1 200
Ostatní konstrukce, stropy 330 400 550

Památkově chráněné objekty a rodinné domy v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji jsou ve výpočtu výše dotace zvýhodněny.

Na jednu žádost je dotace omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

K výpočtu orientační výše dotace můžete použít kalkulačku.

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru (podoblast A.4) činí max. 25 000 Kč. Maximálně však může dosáhnout 15 % z přiznané částky podpory na zateplení budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

ikony_energysim_100Dotace je poskytována na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Podle výsledných dosažených energetických parametrů nové budovy lze dosáhnout na dvě podoblasti podpory:

 • B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností
 • B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

 

Maximální výše podpory dle podoblasti podpory:

Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností  300 000
Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů 450 000

Více informací a požadované parametry pro jednotlivé podoblasti podpory naleznete zde >>

Podpora je poskytována formou jednorázové fixní dotace v celkové výši na jednu žádost max. 50 % doložených způsobilých výdajů.

Výstavba rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna o 10 %.

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (podoblast B.3) činí max. 35 000 Kč. O tuto podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Máte dům postavený před rokem 1991? Budete v rámci rekonstrukce řešit také protiradonové opatření? Využijte aditivní dotaci ve výši 150 000 Kč na vaší rekonstrukci. Více informací zde>>

Postup spolupráce

 • icon

  Vstupní nezávazná konzultace EKIS

  Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nabízíme zdarma úvodní bezplatnou nezávaznou konzultaci a analýzu projektu. Sjednejte si schůzku s našimi odborníky nebo vyplňte nezávaznou žádost o zpracovaní dotace.

 • icon

  Úvodní propočet a optimalizace projektu pro získání maxima z dotace

  Zhodnotíme předběžně možnosti čerpání podpory, posoudíme možná úsporná opatření a vyhotovíme energeticko-ekonomickou optimalizaci.

 • icon

  Energetické hodnocení a projektová dokumentace

  Vyhotovíme potřebnou projektovou dokumentaci, energetické vyhodnocení případně také průkaz energetické náročnosti a vyřídíme celou administrativu týkající se žádosti o dotaci.

 • icon

  Kompletace a podání žádosti

  Zajistíme elektronickou registraci žádosti případně i fyzické podání žádosti. Zkompletujeme dokumenty, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit Státnímu fondu životního prostředí.

 • icon

  Odeslání žádosti a podpora žadatele

  Kompletní žádost včetně dokumentů vyžadovaných v listinné podobě odešleme v součinnosti s Vámi na Státní fond životního prostředí. V ceně naší služby je také podpora žadatele po celou dobu trvání žádosti až po finální rozhodnutí o přijetí podpory. Neúčtujeme tedy žádné vícenáklady.

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí