Optimalizační studie

 • Studie proveditelnosti

  Studie proveditelnosti

  Nevíte, jaký zdroj tepla zvolit? Nevíte, jakou tlouštkou izolantu zateplit vaší nemovitost? Zajímají vás vstupní investice, úspora provozních nákladů a tedy i návratnost opatření?

Energeticko-ekonomická optimalizační studie

 • Navrhujete novou energeticky úspornou budovu?
 • Rekonstruujete a hledáte efektivní řešení?
 • Nevíte, čím vytápět a připravovat teplou vodu?

Poskytujeme specializovanou podporu při volbě vhodného konstrukčního a technologického řešení budovy, a to jak při návrhu nové budovy, tak v případě rekonstrukce stávající.

Je známým faktem, že klíčová rozhodnutí je třeba dělat včas, nejlépe na začátku projekčních prací. Budova a technologie se vzájemně ovlivňují, a proto výběr správné kombinace není vždy jednoduchý. Důležitá je nejen tloušťka izolace a typ použitých výplní, ale také volba zdroje tepla s ohledem na cenu paliva a výši stálých plateb. Výsledkem studie je porovnání provozních, investičních a souhrnných nákladů na investici a provoz budovy.

Proč EnergySim?

 • Jsme tým energetických specialistů (auditorů) a autorizovaných projektantů technických zařízení budov. Kromě zpracování projektů typu průkaz energetické náročnosti, energetický audit či posudek nabízíme našim klientům komplexní služby v oblasti dotací a projekci systémů TZB či zateplení.
 • Nejsme vázáni na výrobce ani realizační firmy, a proto jsou naše studie skutečně nezávislým podkladem pro rozhodnutí investora. Zpracovávali jsme studie od rodinných domů po velké developerské projekty.
 • V ekonomickém vyhodnocení zahrnujeme nejen rozdílové investiční ceny, ale i reinvestice do zařízení či náklady na údržbu a servis provozovaného systému. Ekonomické hodnocení je v souladu s evropskými a německými normami (EN 15459 a VDI 2067). K ekonomickému hodnocení používáme vždy aktuální ceny energií v dané lokalitě. Spotřebu energie budovy a její jednotlivé složky stanovujeme pomocí pokročilých výpočetních postupů.
 • Členové našeho týmu se věnují zpracování grantů a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství v profesních asociacích se podílejí na tvorbě legislativních dokumentů a nastavení dotačních titulů zaměřených na úspory energií v budovách. Jsme autory několika volně dostupných software pro hodnocení budov.

  Více informací zde >>

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí