Dotace na rekonstrukce a novostavby bytových domů

 • Pro všechny oblasti podpor vyřizujeme dotace na klíč od A do Z

  Pro všechny oblasti podpor vyřizujeme dotace na klíč od A do Z

  Na veškeré činnosti máme potřebná oprávnění. Jsme tým autorizovaných inženýrů ČKAIT a energetických specialistů (auditorů) MPO.

ikony_energysim_101Podpora se týká opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů, např. zateplení panelových domů. Jedná se o zateplovaní stěn, stropu, podlah a střech, výměnu oken a dveří.

Dále jsou této oblasti jsou podporovány výměny zdroje tepla, instalace solárních termických systémů a větracích systémů s rekuperací tepla. Pro získání dotace lze opatření provádět samostatně nebo je různě kombinovat. Například lze provést zateplení bytového domu a současně i výměnu zdroje tepla.

Dotace je poskytována pouze na bytové domy na území hl. m. Prahy, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.

Po 12.9. 2021 bude možné žádat i na bytové domy mimo Prahu po celé ČR.

Výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí v závislosti na podoblasti podpory:

Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2)
Obvodová stěna 260 340
Střešní konstrukce 230 300
Výplně otvorů 750 1000
Podlaha na terénu 300 400
Ostatní konstrukce, stropy 120 160

Více informací a požadované parametry pro jednotlivé podoblasti podpory naleznete zde >>

Novostavby bytových domů prozatím nejsou podporovány

Předpokládané zahájení podpory novostaveb bytových domů s nízkou spotřebou energie je plánováno na rok 2016.

Postup spolupráce

 • icon

  Vstupní nezávazná konzultace EKIS

  Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu nabízíme zdarma úvodní bezplatnou nezávaznou konzultaci a analýzu projektu. Sjednejte si schůzku s našimi odborníky nebo vyplňte nezávaznou žádost o zpracovaní dotace.

 • icon

  Úvodní propočet a optimalizace projektu pro získání maxima z dotace

  Zhodnotíme předběžně možnosti čerpání podpory, posoudíme možná úsporná opatření a vyhotovíme energeticko-ekonomickou optimalizaci.

 • icon

  Energetické hodnocení a projektová dokumentace

  Vyhotovíme potřebnou projektovou dokumentaci, energetické vyhodnocení případně také průkaz energetické náročnosti a vyřídíme celou administrativu týkající se žádosti o dotaci.

 • icon

  Kompletace a podání žádosti

  Zajistíme elektronickou registraci žádosti případně i fyzické podání žádosti. Zkompletujeme dokumenty, které je nutné do 5 kalendářních dnů od elektronické registrace doložit Státnímu fondu životního prostředí.

 • icon

  Odeslání žádosti a podpora žadatele

  Kompletní žádost včetně dokumentů vyžadovaných v listinné podobě odešleme v součinnosti s Vámi na Státní fond životního prostředí. V ceně naší služby je také podpora žadatele po celou dobu trvání žádosti až po finální rozhodnutí o přijetí podpory. Neúčtujeme tedy žádné vícenáklady.

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí