Krajské vojenské velitelství Hradec Králové

Adresa: