Program Čistá energie Praha

Nemáte kotel na uhlí a nemůžete využít dotačního titulu Nová zelená úsporám na výměnu zdroje tepla?

Vytápíte plynem a chcete žádat o dotaci na kondenzační kotel či tepelné čerpadlo a získat až 50% nazpět?

V hlavním města Praha běží i v tomto roce dotační titul Čistá energie Praha 2015.

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.

Více o tomto dotačním titulu se dozvíte zde >>

Pravidla jsou v pdf ke stažení zde >>