Dotace pro historické domy

Tato dotace není sice zaměřena na úspory energie, ale pokud řešíte v rámci rekonstrukce historického domu v Praze renovaci fasády, tak je nyní vypsána zajímavá dotace.

http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/granty/zasady_a_formulare_zadosti_o_financni_grant/index.html

Jedná se o granty na opravu fasád domů, maleb, soch, apod. na území hlavního města Prahy. Nejčastěji se jedná o opravu fasád domů ve vlastnictví SVJ, soukromých vlastníků a církví.

Výše dotace je maximálně 65% a v případě kombinace s ostatními granty nesmí dotace přesáhnout 80% nákladů.

Území: celá Praha krom Prahy 1.

Termín podání žádosti je 27.11.2015, realizace 2016