Projekční činnost

  • Od zaměření nemovitosti po pasportizaci a vizualizaci

    Od zaměření nemovitosti po pasportizaci a vizualizaci

    Nemáte projektovou dokumentaci k vašemu domu? Nejen pro potřeby dotačních posudků či vyhotovení průkazu energetické náročnosti váš objekt zaměříme a pasportizujeme.

ikony_energysim_143Nemáte stavební dokumentaci?

Objekt zaměříme pro potřeby rekonstrukce, zpracování energetických analýz, vystavení průkazů energetické náročnosti budov (PENB), získání dotace Nová zelená úsporám a další.

ikony_energysim_78Objekt je možné zaměřit pro potřeby digitální pasportizace.

Překreslíme objekt dle původní projektové dokumentace. Výstupem jsou výkresy ve formátech pro CAD software.

ikony_energysim_209Zpracováváme prostorový 3D model objektu. 3D model vyhotovíme včetně vizualizací budoucího stavu, a to do nejmenších detailů.

Pomocí vizualizací lze variantně zobrazovat vzhled objektu, barevnost a členění fasád objektu apod.

Proč EnergySim?

  • Jsme tým energetických specialistů (auditorů), architektů a autorizovaných projektantů technických zařízení budov.
  • Členové našeho týmu se dále věnují zpracování grantů a výzkumných studií v oblasti energetiky. V rámci členství v profesních asociacích se podílejí na tvorbě legislativních dokumentů a nastavení dotačních titulů zaměřených na úspory energií v budovách. Jsme autory několika volně dostupných software pro hodnocení budov.

    Vice informací zde >>

DÁLE VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Výběr z našich referencí