Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dne 25. května 2018 vejde v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů, a proto Vás chceme informovat, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v souladu s tímto nařízením.

Vaš email máme v naší databázi z jednoho z uvedených důvodů:

 • Jste klientem společnosti EnergySim s.r.o.
 • Byl(a) jste klientem společnosti EnergySim s.r.o.
 • Před rokem 2012 jste byl(a) klientem jedné z následujících osob: Petr Kotek, Jan Antonín, Zdeněk Ročárek, František Duda
 • Byl(a) jste v kontaktu s jedním z našich pracovníků a proběhla nezávazná konzultace vašeho technického dotazu
 • Zaslal(a) jste poptávku na zpracování jednoho z produktů společnosti EnergySim s.r.o.
 • Přihlásil(a) jste se do newslatteru pro zasílání novinek z oboru
 • Ucházel(a) jste se o zaměstnání v naší společnosti
 • Jste v úzkém kontaktu s některým pracovníků společnosti

 

Zpracování osobních údajů

 

Společnost EnergySim s.r.o. se sídlem Čs. armády 785/22,  160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 01512129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 239563  si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost EnergySim s. r.o. zpracovává veškeré osobní údaje svých klientů (tzv. „Subjektů údajů“) výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

a)    V případě zájmu klienta o zasílání newsletteru, bude EnergySim s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto klienta, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy max. 2x ročně. Pokud poskytne klient rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon aj. pro účely zpracování zakázky), zpracovává EnergySim s.r.o. za uvedenými účely i tyto údaje.

b)    Osobní údaje (nad rámec emailové adresy) EnergySim s.r.o začne zpracovávat až poté, co klient podepíše Smlouvu o dílo či zašle závaznou objednávku. V případě dotačních projektů či energetických dokumentů vycházejících ze zákona č. 406/2000 Sb, je povinna společnost EnergySim s.r.o. data uchovávat po dobu 10 let.

c)    Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět EnergySim s.r.o. sám.

d) Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a může být kdykoli odvolán, a to těmito způsoby:

 • v případě zasílání newsletteru – písemně nebo klinknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“;
 • v případě Smlouvy o dílo či závazné objednávky – písemnou formou s úředně ověřeným podpisem „Subjektu údajů“.

 

e)    V případě, že společnost EnergySim s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje klientů v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

 • právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
 • právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost EnergySim s.r.o. zpracovává,
 • právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost EnergySim s.r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné,
 • a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost EnergySim s.r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

 

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností EnergySim s.r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost EnergySim s.r.o. jakýmikoli prostředky, nejlépe pak na email gdpr@energysim.cz

Výběr z našich referencí