Startuje kontinuální výzva NZÚ pro bytovky

MŽP a Státní fond životního prostředí ČR dnes společně otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Příjem žádostí v kontinuální výzvě startuje 15. března a potrvá až do konce roku 2021. Nově výzva pro pražské bytové domy nabídne vyšší maximální podporu, která stoupne z 20 na 30 % způsobilých výdajů. Výše podpory z NZU je tak srovnaná s programem MMR (IROP), který od konce loňského roku nabízí dotační podporu na energetické úspory pro bytové domy mimo Prahu.

„Nově financujeme vypracování projektové dokumentace a zajištění odborného technického dozoru, pro majitele domů bude jistě zajímavá i možnost požádat si o podporu na fotovoltaické systémy, což může významně snížit náklady na elektrickou energii jak v jednotlivých bytech, tak ve společných prostorách bytových domů,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.


Na co lze získat dotaci

Oblast podpory A – snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • zateplení obálky bytového domu
 • výměna výplní stavebních otvorů (oken a dveří)

Oblast podpory C – efektivní využití zdrojů energie

 • výměna starých nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva za moderní úsporné zdroje:
 • zdroje na spalování biomasy se samočinnou dodávkou paliva
 • elektrická tepelná čerpadla (vzduch-voda, voda-voda, země-voda)
 • plynová tepelná čerpadla
 • plynové kondenzační kotle
 • malé kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
 • náhrada starých nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva za připojení k soustavě zásobování teplem (SZT)
 • výměna starých elektrických zdrojů tepla za elektrická tepelná čerpadla
 • výměna starých plynových zdrojů tepla na vytápění za plynová tepelná čerpadla či malé kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
 • instalace solárních termických systémů
 • instalace fotovoltaických systémů
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
 • projektová příprava (energetické hodnocení a projektová dokumentace)
 • odborný technický dozor

Rádi vám s kompletním vyřízením dotace pomůžeme a vyhotovíme potřebnou projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Součástí je také průkaz energetické náročnosti, který se vám následně může také hodit pro potřeby prodeje nebo pronájmu bytových jednotek.

V případě vašeho zájmu kontaktujte projektového manažera dotací NZÚ

Ing. Františka Dudu 724 509 559, frantisek.duda@energysim.cz