Publikační činnost

V rámci Konference Alternativní zdroje energie (viz http://www.azecr.cz/) konené ve dnech 20. až 21. června 2018 v Kroměříži

vystoupí také společnost EnergySim s příspěvkem

„Realizace skutečně téměř nulových budov v ČR“, kterou odprezentuje Ing. Jan Antonín, Ph.D.