Příspěvek na studii úspor

Jste podnikatel, majitel rodinného domu, předseda SVJ či správce budovy ve veřejném sektoru? Máte v plánu snížit energetickou náročnost, požadujete zmapovat úsporná opatření a zjistit, zda jsou způsobilá pro dotační programy v oblasti úspor energie? Ministerstvo průmyslu a obchodu vám finančně podpoří úvodní studii úspor, z které zjistíte, jakou cestou se vydat.

Cílem tohoto „dotačního“ programu je vysvětlit přínos realizace kvalitních energeticky úsporných projektů a tento přínos demonstrovat na realizovaných projektech. Vysvětlit široké veřejnosti, že podstata realizace není v příležitosti čerpat dotační prostředky, ale že příležitost pro budoucí snížení provozních finančních prostředků a ochranu životního prostředí je v optimální kombinaci energeticky úsporných opatření, kdy by mělo platit heslo, že „Investovat do úspor energie se vyplatí“.

 

Program odpovídá na otázku „Proč bych se měl do něčeho takového pouštět, když je dosažitelnost dotace tak složitá a celá akce s dotací mi peníze nemusela ušetřit“. Odpověď tkví ve způsobu pomoci při realizaci energeticky úsporného projektu, který se vyplatí.

zdroj: https://www.aktualne.cz/program-uspory-energie-s-rozumem/r~a164f8fea90111e7b286002590604f2e/ 

Tuto energeticko-ekonomickou optimalizační studii vám rádi vypracujeme. Viz https://www.energysim.cz/optimalizacni-studie/

Výše podpory pro jednotlivé sektory:

sektor maximýlní výše podpory
rodinný dům 30 000 Kč 70 %
bytový dům 50 000 Kč
veřejný sektor 100 000 Kč
podnikatel 200 000 Kč

Více informací vám rád poskytne

Ing. Petr Kotek, Ph.D. – energetický specialista MPO, poradce MPO pro energeticku EKIS, autorizovaný inženýr ČKAIT

775 665 128, petr.kotek@energysim.cz