Příklady pasivních domů, které splnily podmínky programu NZÚ

Třicet reprezentativních projektů rodinných domů s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – 19 dřevostaveb a 11 staveb zděných s různými zdroji tepla na vytápění a přípravu teplé vody.

Jak uspěly s žádostí o podporu v minulé výzvě NZÚ?

Aby dům splnil podmínky Nové zelené úsporám, musí splnit (kromě jiného) dva základní parametry, a to měrnou roční potřebu tepla na vytápění EA (kWh/(m2.rok)) a měrnou neobnovitelnou primární energii EpN,A (kWh/(m2. rok)).
Více viz odborný článek zde >>