Pravidla pro kotlíkové dotace

Přemýšlíte o výměně zdroje vytápění? Bude spuštěna dlouho očekávaná krajská kotlíková dotace. Cílem programu je vyměnit 80 tis. starých neekologických kotlů.

„Pro kotlíkové dotace si občané zajdou na kraj. Ministerstvo dnes vyhlašuje první výzvu pro všechny kraje, které se musí se svými projekty do 30. 9. přihlásit na Státní fond ŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Ministerstvo v rámci výzvy pro kraje stanovilo povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet.

Jednou z povinných příloh je také průkaz energetické náročnosti budovy, který vám rádi připravíme jakožto kompletní žádost o dotaci.

Více informací naleznete na stránkách MŽP zde >>