Poslední dotace pro podnikatele OPPIK

Rádi bychom vás informovali, že podnikatelé mají poslední možnost získat dotace na rekonstrukce svých objektů z programu OPPIK.

Jedná se o poslední VI výzvu a vešekré podmínky naleznete zde https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva/

Náš tým energetických auditorů vám rádi nejen bezplatně poradí na co lze získat dotaci (v rámci konzultací EKIS), ale také vypracujeme potřebné přílohy žádosti jako je ENERGETICKÝ POSUDEK, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI a se spolupracujícími dotačními experty (administrátory) připravíme celou žádost.

V kostce lze žádat na tyto oblasti:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
  • instalace akumulace elektrické energie

Nicméně nebojte. Podnikatelské dotace budou s menší přestávkou pokračovat až do roku 2027 (možná i déle) pod názvem OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)