Nová zelená úsporám 2021

Byla spuštěna kontinuální výzva dotace Nová zelená úsporám.

  • Žádosti je možné podávat již od 22.10., 10:00
  • Pro rok 2015 bude v programu k dispozici 520 milionů korun
  • Do roku 2021 by mělo být v rámci NZU rozděleno 27 miliard korun
  • Způsobilost výdajů je 24 měsíců před datem evidence. Mezním datem je faktura po 1.1.2014.
  • V rámci podoblasti C.1 a C.2 nelze žádat o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva provedenou po 15. 7. 2015 (včetně)
  • Na výměnu kotle instalovaného po 15. 7. 2015 je určena Kotlíková dotace

Nově lze podpořit fotovoltaické elektrárny, napojení rodinného domu na centrální zásobování teplem.

Dále je možné nově podpořit vzduchotechnický systém s rekuperací tepla.

Více informací v podsekci

Společnost EnergySim nabízí komplexní služby ve všech oblastech podpor. V rámci bezplatné konzultace vám samotní energetičtí specialisté a odborní konzultanti sdělí, zda váš objekt splní kriteria dotačního titulu jak Nová zelená úsporám či Kotlíkové dotace.

Pro více informací kontaktujte naše kolegy viz https://www.energysim.cz/nas-tym/