Objekt Ministerstva vnitra ČR

Zmapování současného stavu systému VZT v objektu Ministerstva vnitra ČR a návrh rekonstrukce.

Adresa: