Kotlíkové dotace

Máte starý kotel? Poslední šance využít zvýhodněnou podporu.

Domácnosti mají poslední šanci získat výhodnější podporu na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, protože kotlíkové dotace končí 31. 8. 2024. Po tomto datu bude finanční příspěvek výrazně nižší. Zvýhodnění pro nízkopříjmové domácnosti však zůstane zachováno. Od září bude novinkou možnost žádat o příspěvek na výměnu kotle na spalování uhlí 3. a vyšší emisní třídy za nový ekologický zdroj vytápění.

V programu Kotlíkové dotace můžete získat až 95 % ze způsobilých výdajů. Dotační podpora na tepelné čerpadlo je 180 000,– Kč, na kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva získáte 130 000,– Kč a tato částka je stejná i na kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva.

Nově od září: Finanční podpora na výměnu všech uhelných kotlů

O výměnu budou moci požádat nejen ti, kteří chtějí vyměnit nevyhovující kotel 1. a 2. emisní třídy, ale také ty domácnosti, které využívají zdroj tepla na pevná fosilní paliva 3., 4, či 5. třídy. Dotační podpora motivuje vyměnit všechny uhelné kotle např. za moderní kotel na biomasu (pelety nebo kusové dřevo) bude 110 tisíc korun nebo na tepelné čerpadlo až 150 tisíc korun. Nově bude možné vyměnit i další neekologické zdroje vytápění – kotle na topné oleje, elektrické vytápění, stará lokální topidla nebo plynové kotle.

Žádat se bude u Státního fondu životního prostředí ČR

Od 1. září začíná platit zákaz provozu nejstarších kotlů, na který se Češi připravují již od roku 2012. Proto dochází i k zásadní změně dotačních programů. Kotlíkové dotace, které rozdělovaly kraje, úplně skončí a místo nich nabídne podporu program Nová zelená úsporám. Zájemci o příspěvek tak budou od září žádat pouze u Státního fondu životního prostředí ČR, a to ve dvou dotačních programech – Nová zelená úsporám Light a Nová zelená úsporám.

Změny od září: Senioři a nízkopříjmové domácnosti mohou o výměnu kotlů žádat z NZÚ Light

Pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy bude k dispozici Nová zelená úsporám Light. Tato dotace je pro rodiny, které doposud nezvládly vyměnit zastaralé kotle a od následující topné sezóny je tak nemohou legálně provozovat bez rizika pokuty. Pokud ale budou mít o výměnou alespoň zažádáno, budou k tomu kontroloři přihlížet. Zvýhodněnou podporu na výměnu kotle budou moci využít starobní důchodci, příjemci invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Změny od září pro ostatní domácnosti, které žádají z Nové zelené úsporám

Pro ostatní domácnosti zůstává standardní program Nová zelená úsporám. Ten nabízí široké možnosti podpory při výměně nejen kotlů 1. a 2. emisní třídy, ale také na výměnu všech druhů kotlů na uhlí nebo koks a dalších neekologických zdrojů tepla. I tady dochází ke změně.

U tepelných čerpadel bude nově výše 130 tisíc korun, na pořízení kotle na biomasu bude dotace až 90 tisíc a na topidla 35 tisíc.

Potřebujete pomoci s žádostí o Kotlíkovou dotaci?

Jako poradenské středisko EKIS jsme oprávněni Vám s vyřízením žádosti o Kotlíkovou dotaci pomoci, vyřizujeme dotace na výměnu zdroje v NZÚ a NZÚ Light.

Naše činnost je pro Vás zdarma.

Působíme především v Praze, Středočeském kraji, Libereckém kraji, Olomouckém kraji. Po dohodě můžeme spolupracovat i v jiných regionech.

Kontaktujte nás