Dynamické simulace v praxi

Bylo nám ctí spolupracovat jako energetičtí specialisté na energetickém konceptu nového developerského projektu River Park Modřany. O tomto projektu a výsledcích naší studie již informují také media např. v Hospodářských novinách “Novou čtvrť se 700 byty budou vytápět tepelná čerpadla”.

Výsledky studie byly také prezentovány na prestižní odborné konferenci Vytápění v Třeboni.

K analýze energetických bilancí byl využit dynamický simulační software DesignBuilder a využity hodinové klimatické údaje o teplotě Vltavské vody.