Dotace pro seniory a nízkopříjmové domácnosti

Dotace pro seniory a nízkopříjmové domácnosti na zateplení domu a fotovoltaický ohřev s novými podmínkami budou spuštěny 24.06.2024

Kdo může žádat?

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci.

Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt a členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě.

Podmínkou je, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takové nemovitosti. Případně žadatel pobírá invalidní důchod 3. stupně, nebo v den podání žádosti pobírá příspěvek na bydlení nebo děti.

Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou.
Navýšení podpory na zateplení až na 250 000 Kč. Minimální hranice pro žádost o podporu je 30 000 Kč.
Podporována jsou opatření provedená po 12. září 2022.

plánek

plánek

Poradenství pro nízkopříjmové domácnosti je hrazené z finančních prostředků MPO. Je tedy pro klienty zdarma. Máme pobočku v Praze, v Jablonci nad Nisou a Šternberku. S naším týmem jsme schopni efektivně zpracovat projekty v Libereckém kraji, Středočeském kraji, Praze a Olomouckém kraji. Případně jsme otevřeni spolupráci i mimo tyto regiony (po předchozí domluvě).

Standardně do 2 dnů kontaktujeme klienta, do týdne ho navštívíme a zpracujeme podklady pro podání žádosti.

Pokud byste měli zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu nzulight@energysim.cz.