Dotace pro pasivní domy

Jsme oficiálními partnery společnosti ATREA v případě zpracování energetických posudků na oblast podpory B1 a B2 dotace Nová zelená úsporám. Aktuálně zpracováváme všechny posudky na pasivní domy v systémovém řešení ATREA, které mohou získat dotaci až 550 tis. Kč + 35 tis. podporu na odborný posudek. Pro získání maximální výše podpory zpracováváme rovněž energeticko-ekonomické optimalizační úvodní studie se zaměřením jak na stavební část, tak technologie vytápění a přípravy teplé vody.