Dotace pro města a obce v plném proudu

Dotace pro města a obce z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) i letos vrcholí v posledním kvartálu roku 2015. Dotace jsou v oblasti úspory energií poskytnuty na komplexní rekonstrukci objektů v majetku obcí jako jsou školy, školy, městské úřady, hasičárny aj.

Z dotace lze získat až 90% z uznatelných nákladů.

Povinnými přílohami jsou:

  • projektová stavební dokumentace
  • energetický posudek
  • projektová žádost

Veškeré podklady Vám rádi připravíme včetně úvodní bezplatné konzultace EKIS.

Více o tomto produktu zde https://www.energysim.cz/uspora-energie-verejny-sektor/

Z řady projektů jsme vybrali opět jeden významný, o kterém píší i media. Jedná se rekonstrukci bývalé budovy VÚTS Liberec. Tento objekt zakoupil Liberecký kraj a rozšiřuje tak své kancelářské prostory do těchto míst.

Více viz článek http://stavbaweb.dumabyt.cz/pestavba-byvale-budovy-vuts-na-evropsky-dm-12949/clanek.html?newsletterid=4718&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-09-29 

vuts_lib