Čistá energie Praha

Na území hlavního města Praha byl vyhlášen program ČISTÁ ENERGIE. Jedná se o obdobnou dotaci na zdroje tepla jakou je krajská kotlíká dotace.

Více informací zde:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/program_cista_energie_praha_2016.html

 

V případě, že požadujete více informací nebo vyřídit veškeré náležitosti dotace na zdroj tepla, kontaktujte kolegu níže:

Ing. Františka Dudu

724 509 559

frantisek.duda@energysim.cz